Hoofdsponsoren Hynstedagen 2019

Sponsoren “Hynstedagen 2019”

Hoofdsponsor

Rabobank Drachten Noordoost Friesland

 

Sponsoren
A. Th. de Boer en Zn, Drachten

A7 Noord Dierenartsen, Burgum

Addenda Psychologen, Tietjerk

AgriPlaza,  Vries

Agrivesta Turkstra, Houtigehage

Aldert de Boer Autoservice, Garyp

Aline Fashion, Burgum

Alrako bv, Kootstertille

Apuls Cijfers & Advies, Burgum

Auto Cammingha, Leeuwarden

Autobedrijf Andringa, Burgum

Autobedrijf Haaima Burgum, Burgum

Autoland v.d. Brug, Drachten

B.V. Bouwbedrijf Zwaagwesteinde BBZ, De Westereen

Bakkerij van der Zee BV, Garyp

Bouma & Sepp B.V. Sikkema Vakgarage,  Burgum

Bouwbedrijf G.de Haan & Zn., Garijp

Bouwbedrijf Haveman De Vries, Garyp

Bouwbedrijf Swart, Oostermeer

Bouwonderneming Woudstra, Broeksterwoude

De Boer Burgum B.V., Burgum

De Haas Houtbouw, Buitenpost

De Pannekoektrein, Marrum

De Pleats, Burgum

DEM b.v., Rinsumageest

Dierenartsenpraktijk Tusken Diken en Feanen, Drogeham

Dierenpension Logé, Garyp

Dijkstra Schroot En Metalen, Dokkum

Dorenbos Architecten bv, Giekerk

Drukkerij T. v.d. Let V.O.F., Burgum

EFO Verzekeringen, Heerenveen

Elverdink Hoveniers, Garyp

Elzinga Diervoeders, Garyp

Fa. Henk de Boer en Zn. Melktechniek, Jellum

Frieling, Jonkersvaart

Gebr. Fuite b.v./Hoogland, Genemuiden

Gemeente Tytsjerksteradiel,  Burgum

Gezamenlijke Concoursen Fryslân

Groene Vakwinkel Sikma, Gytsjerk

Grondverzetbedrijf Gebr. Algra BV, Dr. Compagnie

Handelsonderneming Schaafsma Bouwmaterialen, Walterswald

Hart in Friesland, Drachten

Hema Surhuisterveen, Surhuisterveen

Henswoude, Aldeboarn

Horse 2 Fly, Jisrum

Houtbouw Turkstra,  Burgum

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. Bv, Kollum

Idzinga, Drachten

Installatie en Dakbedekkingsbedrijf Kobus BV, Garyp

Jaap Veenstra Sjezenbouw, Kollum

Jelle Batema Rietdekkersbedrijf, Sumar

Joh. Bosgra BV, Hurdegaryp

Jumbo Burgum, Burgum

Juwelier H. Wip Dokkum, Dokkum

K. van der Veen, Warten

Karla’s zadelhoesjes, Noardburgum

KFPS, Drachten

Kor de Boer, Garyp

Kroes & Jansma B.V., Winssen

Levo Produktenmaatschappij,  Franeker

Loonbedrijf Maurice Land,  Garijp

Loonbedrijf v/d Beek, Driesum

MCS Drachten, Drachten

Mechanisatiebedrijf Broekens,  Surhuisterveen

Meindert Terpstra Fietsspecialist, Burgum

Meinderts Wergea, Wergea

Melkmachine Centrum Noord bv, Drachten

Mulder Agro BV, Kollumerzwaag

NNRD, Drachten

Notaris Dantuma, Burgum

Kamminga

Wybenga, Oudwoude

Paardengebitdierenarts Sanne Journee, Wijns

PMF Stalen Masten, Burgum

Postma Oliehandel, Tietjerk

Present Sportprijzen, Damwoude

Provincie Fryslân

R. de Graaf Dakpannen, Noardburgum

Raadsma IJzerhandel BV, Dokkum

Recrea Support, Garyp

Reinders en Partners Gerechtsdeurwaarders & Incasso, Surhuisterveen

Rekladruk, Gytsjerk

Rietdekkersbedrijf E. Hoekstra, Burgum

Rollema Vastgoed BV, Leeuwarden

Ruiterhuis Tweespan, Boornbergum

Sake Sittema Beheer, Leeuwarden

Sibma Assurantiën, Oudega

Snel te huur, Leeuwarden

Sonac Burgum BV, Burgum

Spar Bijlsma, Garyp

Stal de Merksen, Siegerswoude

Stal J. Chardon, Jorwerd

Stoeterij Fan Panhuys, Jislum

Stoeterij Het Swarte Paert, Hemrik

Subli bv ,  Wageningen

Ta it Bihâld, Noardburgum

Trio Actief bv, Burgum

Univé,  Burgum

Vakgarage Terpstra,  Drachten

Van der Veen Aanhangwagens, Tietjerk

Verno Leeuwarden, Leeuwarden

Vijfschaft,  Tynaarlo

Vroegop BV, St. Pancras

W. van de Bij, Opeinde

Wetter concept & communicatie,  Oentsjerk

Wiebren Miedema, Burdaard

Wijmenga Makelaars & Taxateurs, Burgum