Word vriend van Stichting Hynstedagen!

Word Vriend van Stichting Hynstedagen!
De Hynstedagen Tytsjerksteradiel is een jaarlijks terugkerend evenement al vanaf 1999! Er worden zowel regionale als lokale rubrieken gereden. Ondanks de jaarlijkse bijdrage van onze zeer gewaardeerde sponsoren, doen wij ook een beroep op U! Om dit unieke en gezellige evenement in stand te houden. Draagt u graag uw steentje bij? Word dan vriend van de Hynstedagen Tytsjerksteradiel voor 25,- euro per jaar!

Als vriend ontvangt u een leuke attentie!

Een eenvoudige manier om uw gift aan de Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel over te maken is door middel van een machtiging. U kunt hiervoor het onderstaande machtigingsformulier
invullen en zenden naar:
Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel
t.a.v. Harm van der Meulen, penningmeester
Oude Commissieweg 20, 9257 MC Noardburgum
Of mailen naar: h.meulen322@upcmail.nl

Het bestuur van Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel, dankt u voor uw steun en bijdrage!

Machtigingsformulier
Persoonlijke gegevens
Voorletter(s) en achternaam ___________________________________________________________
Straat en huisnummer ________________________________________________________________
Postcode en woonplaats _______________________________________________________________
E-mail adres ________________________________________________________________________
Telefoonnummer ____________________________________________________________________
Rekeningnummer (IBAN) _____________________________________________________________
Ingangsdatum ______________________________________________________________________

Door het machtigingsformulier in te vullen machtigt u Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel om een bedrag van uw
rekening af te schrijven (u heeft 56 dagen recht op terugboeking).

Ja, ik word vriend van de Hynstedagen Tytsjerksteradiel en matig de Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel,
tot weder opzegging, om per kalenderjaar Euro 25,- van mijn bankrekening af te schrijven.

Nee, ik word geen vriend van de Hynstedagen Tytsjerksteradiel maar wil de
Stichting eenmalig steunen met een gift van Euro ______________________________

Handtekening ______________________ Datum _____________________________