bestuur

v.l.n.r. Theo Jansma, Aepke Koopmans, Jelte Wiersma, Sietse de Boer, Baukje Annema,

Harm van der Meulen, Nynke Koopmans en Jelle Wijmenga

Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel

 

Lokatie
Joute van der Meerweg
Sumar (Sumarreheide)

Secretariaat
Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel
Oude Commissieweg 20
9257 MC Noardburgum

KvK nr.: 58057013
IBAN: NL44 RABO0111817080
BTW nr.: NL852853889B01

De Vereniging Gezamenlijke Concoursen Fryslân (GCF) is een overkoepelend orgaan binnen de Friese paardensport/hippische evenementen, dat met name wil bijdragen aan de promotie van het Friese cultureel erfgoed: het Friese paard.

 

Kijk voor meer informatie op de website: www.friesepaardenconcoursen.nl

“Het Friese paard: geweldig om te zien – wereldwijd geliefd!”

De leden van de Vereniging Gezamenlijke Concoursen Fryslân (GCF) organiseren evenementen waarbij het tuigpaard Fries ras volop kan worden bewonderd. Zo wordt een stukje Friese geschiedenis springlevend gehouden…

Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel

 

Lokatie
Joute van der Meerweg
Sumar (Sumarreheide)

Secretariaat
Stichting Hynstedagen Tytsjerksteradiel
Oude Commissieweg 20
9257 MC Noardburgum

KvK nr.: 58057013
IBAN: NL44 RABO0111817080
BTW nr.: NL852853889B01

Hynstedagen bestuur en medewerkers

 

Voorzitter
Dhr. S.H. de Boer

 

Secretaris
Mw. B. Annema

 

Penningmeester
Dhr. H. van der Meulen

 

Bestuurleden
Dhr. J. Wiersma
Dhr. J. Wijmenga
Mw. N. Koopmans
Mw. A. Koopmans
Dhr. T. Jansma

 

Bestuur “Ta it Bihâld”

 

Voorzitter
Dhr. P.H. van der Meulen

 

Secretaris
Mw. E. Spoelstra

 

Vice-voorzitter
Mw. T. van der Laan

 

Penningmeester
Dhr. H. van der Meulen

 

Bestuurslid
Mw. L. Klaver

 

Ereleden
Mw. G. Veenje-Samplonius
Dhr. J. Wiersma

 

PR en communicatie
Yn [crossmedia] bv, Oenstjerk

 

Publiciteit
Actief Media, Burgum
Drukkerij v/d Let, Burgum
Rekladruk, Gytsjerk

 

Speaker
Dhr. H. Dijkstra
Mw. G. Bergsma

 

Geluid
Evenementen Trailers, Dhr. J. de Ruiter, Gorredijk

 

Lintendames
Mw. T. van der Meulen
Mw. J. van der Meulen
Mw. J. Wijmenga
Mw. M. van der Meer

 

Gastvrouwen
Mw. L. Miedema
Mw. J. Wijmenga
Mw. J. Wijmenga
Mw. M. van der Meer

 

Hoofdringmeester
Vrijdag: Dhr. D.J. Klompe
Zaterdag: Dhr. H. v/d Meulen

 

Dressuur
Mw. E. Spoelstra
Mw. T. de Haan
Mw. T. van der Laan
Dhr. R. Veenje
Mw. L Klaver


Mennen

Dhr. R. Veenje

 

Vertegenwoordiger KNHS
Vrijdag: Dhr. J. Slotje
Zaterdag: Dhr. J.P. Mus

 

Juryleden Tuigpaarden Noord
Dhr. P. Hoekstra
Dhr. H.J. van Middelaar

 

Juryleden Hackney’s
Dhr. G. Kuipers
Dhr. J. Bakker
Dhr. H. de Jong

 

Juryleden Fries Ras aangespannen
Dhr. S. Kalsbeek
Dhr. H. van der Meulen
Dhr. J.W. van Wessel

 

Juryleden Schoonste geheel
Vrijdag: Mw. B. Annema en Mw. N. Koopmans
Zaterdag: Mw. J. Wijmenga en Mw. M. Stienstra

 

Juryleden Ponykeuring
Mw. A. Elsinga
Mw. E. de Ruiter

 

Hoefsmeden
Donderdag: Dhr. G. van der Meulen
Vrijdag: Dhr. I. van Praag
Zaterdag: Dhr. I. van Praag

 

Dierenartsen
Dierenartsenmts. Hurdegaryp e.o.
A7 Noord te Drachten

 

EHBO
EHBO afd. Burgum

 

Met dank aan de vele vrijwilligers!

peter-van-veenen